Brezno námestie

Občianske združenie Tu som

Prečo názov "Tu som"?

Ako Božie tu SOM - Pán je tu, môžeme tu byť s Ním (Iz 52,6; Iz 58,9; Iz 65,1)
Biblické tu SOM - Pane, hovor, tvoj sluha počúva (napr. 1Sam 3,1-21; Ex 3,4; Gn 22,11; Gn 31,11; Gn 46,2)
Tu chceme byť pre druhých - poďte medzi nás. Čím vás môžeme obohatiť?
Tu SOM sám sebou, slobodný, prijatý
Tu môžem naozaj BYŤ, nielen prežívať, ale žiť naplno, v radosti zo vzťahov, služby, kultúry...

 

Naše logo

OZ TU SOM logo
logo OZ TU SOM

Naším logom je horiaci ker, ktorý je symbolom Božieho Tu som, ktorým sa priamo a viditeľne zjavil ľuďom (Ex 3,1-14). A tiež symbol toho, že môžeme horieť pre Boha a pre druhých, a predsa nezhárať. Že služba nám nič nevezme, ale naopak dáva - nám aj iným... Oheň je zároveň symbol Ducha Svätého.

 

Stručný popis

Pre potreby klubovne, ale aj organizovania iných aktivít sme založili občianske združenie „Tu som“. Jeho členovia sa rozhodli venovať svoj čas a talent iným ľuďom, aby kresťanský ideál realizovali nielen slovami, ale aj skutkami. Chceme tu byť a horieť pre druhých. Cieľom je:

  • Poskytnúť občanom bez rozdielu vierovyznania miesto pre slobodné nadväzovanie a budovanie vzťahov, vytváranie dialógu, duchovný rast, aj nenútené spoznávanie a prehlbovanie kresťanskej viery, relax
  • Viesť k prekonávaniu ekonomických a sociálnych bariér
  • Vytvárať podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva a práce s mládežou
  • Podporovať rozvoj kultúry
  • Viesť verejnosť k spravodlivému oceneniu práce druhých

Čestným členom OZ a stálym členom kontrolnej komisie je farár rímsko-katolíckej farnosti Brezno-mesto, prípadne osoba ním delegovaná.

 

Na stiahnutie

Stanovy OZ Tu som
Zápisnica Tu Som 24.1 2017