Klubovňa

Klubovňa – čo a prečo

Miesto pre nás všetkých

Projekt Tu som, prostredníctvom ktorého sme vytvorili jedinečné a príjemné miesto stretávania sa, vznikol z iniciatívy, túžby a potreby farníkov mesta Brezno. Priestor i aktivity však ponúkame širokej verejnosti, bez ohľadu na vierovyznanie. Desiatky dobrovoľníkov vytvorili príjemné miesto na stretnutie, prácu, oddych a posedenie, napríklad aj pri dobrej káve.

Klubovňa sa snaží vyhovieť všetkým vekovým kategóriám. Je to pre nás spôsob, ako sprostredkovať prijatie, ktoré každému dáva Boh.

Klubovňa je otvorená podľa záujmu návštevníkov a možností dobrovoľníkov. Zatiaľ sú to piatky 8:00-22:00 a soboty 16:00-22:00 (vždy však zostaneme ako dlho hostia chcú, niekedy odchádzame až pred polnocou). Okrem toho sme otvorení aj mimo týchto hodín, vždy keď je nejaký program cez týždeň. Veríme, že neskôr, aj vďaka vašej dobrovoľníckej pomoci, budeme schopní pokryť celý týždeň.

princíp Prispej, koľko považuješ za fér

Nejde nám o biznis. Klubovňa funguje, rovnako ako mnohé iné podobné miesta na svete, na princípe dobrovoľníctva. Dobrovoľníkom ponúkame profesionálny i ľudský rast a formáciu. Produkty a služby sa tu nepredávajú, ale ponúkajú za dobrovoľný príspevok (dar), v hodnote, ktorú zákazník považuje za prijateľnú a schopnú zabezpečiť fungovanie klubovne - čím sme zároveň vedení k oceneniu práce druhých. Veríme, že je to reálne nielen podľa kladných skúseností inde, ale aj preto, lebo veríme v dobro ľudí a dôverujeme Božej pomoci pri tomto diele.

  • Každý má šancu a právo na kvalitný zážitok spojený s úctivým prístupom a rešpektom
  • Finačná situácia ľudí  nerozhoduje, či je toto miesto pre nich, alebo pre bohatších/chudobnejších.
  • Budovanie komunity, spoločenstva prostredníctvom osobnej zodpovednosti
  • Učí oceniť prácu druhých, nie je to charita ani hádanie ideálnej ceny
  • O férovej cene rozhoduje anonymne a bez stresu hosť
  • Uváž, koľko je hodna služba, ktorá ti bola poskytnutá a koľko by si za ňu vypýtal ty sám
  • Experiment, ktorého súčasťou môžeš byť
  • Akékoľvek dary, ktorých hodnota by prevýšila výdavky, budú použité na rozvoj klubovne a aktivít občianskeho združenia

Hostí nesúdime podľa ich príspevku – ktorého výšku poznajú len oni sami. Pre tých, ktorí nemôžu prispieť finančne sú pripravené iné možnosti prospešné pre fungovanie klubovne. Pravidlom však je, že prístup do klubovne má len ten, kto svojím správaním a prítomnosťou neobťažuje ostatných hostí.